Hayat Sigortası Risk Hayat

RİSK HAYAT SİGORTASI

UZUN SÜRELİ HAYAT SİGORTASI

            Uzun Süreli Hayat Sigortası, vefat, tam ve daimi sakatlık gibi yaşamınızda başınıza gelebilecek risklere karşı, uzun süreli maddi güvence sağlar. Sigorta süresi 2 - 20 yıl arasında belirlenebilir. Birikim sunmayan, ancak sigortalının ölümü halinde geride kalanlara yüklü bir tazminat sağlayan bu güvenceyi, ister yıllık isterseniz peşin olarak elde edebilirsiniz.

YILLIK HAYAT SİGORTASI

            Yıllık Hayat Sigortası sadece ölüm teminatı sağlar. Sigorta süresi olan 1 yıl içinde, sigortalının ölümü durumunda menfaattarlarına sigorta poliçesinde belirtilen ölüm teminatı ödenir. Bir yıllık süre sonunda, sigortalının hayatta olması halinde hiçbir ödeme yapılmaz. Sigortaya devam etmek için her sene yeni bir Yıllık Hayat Sigortası yapılmalıdır.

            Bankalardan tüketici kredisi alındığında, Yıllık Hayat Sigortası poliçesinde Banka menfaattar gösterilebilir. Böylece tüketici kredisi alan kişinin ölümü halinde geride kalanlar bir de kredi borcunu ödeme yüküyle karşı karşıya kalmazlar. Kredi borcunun ödenmesinden sonra, tazminatın artan kısmı sigortalının mirasçılarına ödenir.

HAYAT SİGORTASI VERGİ UYGULAMALARI

-          On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %15 stopaj kesintisi yapılır.

-          On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır.

 

-          Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler indirim konusu yapılmaktadır.

-          İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

-           Vergi avantajından yararlanabilmeniz için tahsilat makbuzunuzu işyerinize vermeyi unutmayınız.

-          Birikim primlerinin % 50’si, risk primlerinin tamamı indirime konu edilebilir.

 

You are here Hizmetlerimiz Hayat Sigortası Risk Hayat

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr