İŞYERİ SİGORTALARI

İşyeriniz hem sizin hem de çalışanlarınızın geleceğidir. İşyeri Sigortası ile işyerinizde oluşabilecek her türlü kazaya karşı güvence altına alınırsınız. Poliçenizin teminat kapsamını, sahip olduğunuz risklere en uygun şekilde oluşturabilir işyeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alabilirsiniz. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi en iyi çözümle elde edebilirsiniz.

YANGIN SİGORTALARI

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilâkın veya yangın ve infilâk sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içerlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör, yürüyen merdivenler, yıldırımlık ve televizyon anteni gibi binayı tamamlayan unsurlar sigorta bedeli kapsamı içindedir.

Ayrıca poliçede belirtilmek kaydıyla, temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi unsurlar teminat altına alınabilirler. Bina dahilinde bulunan eşya, makine-tesisat, demirbaş-dekorasyon ve emtia için ayrı ayrı sigorta bedeli belirlenerek teminat altına alınması esastır.

Sigortalıya ve kendisi ile birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ile çalışanlarına ait eşyalarda sigorta kapsamı içindedir.

YANGINA BAĞLI KÂR KAYBI SİGORTASI

Olası bir yangın durumu nedeniyle işletmedeki faaliyetlerin kısmen veya tamamen durması ya da aksamasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla yapılan ek masrafları karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir iş destek poliçesidir.

Kâr Kaybı Sigortası işletmelerde, ilgili yangın poliçesi ile temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu meydana gelen fiziksel hasarların neden olacağı iş durmaları sonucu oluşacak brüt kâr kayıplarını karşılar.

Brüt kâr, işletmenin yıllık sabit masraflarına (kira, personel giderleri v.b.) ticari faaliyet sonucu elde edilecek yıllık net kârın ilave edilmesi ile tespit edilmelidir.

EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTASI

İşveren ile çalışanları arasında kurulan güven ortamı başarı için önemli bir faktördür. Her şeye rağmen işyerinde meydana gelebilecek bir emniyeti suistimal olayı nedeniyle uğranılabilecek maddi zararlar Emniyeti Suistimal Sigorta poliçesi ile teminat altına alınabilir.

Emniyeti Suistimal Sigortası; sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelin sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak, menkul kıymetler veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile, dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak sureti ile iş yerine verebilecekleri zararları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümlerine tabi olmak üzere teminat altına alır.

OFİSLER İÇİN MAL VARLIĞI VE İŞ DURMASI SİGORTASI

İş yerindeki  demirbaş, dekorasyon ve elektronik cihazlarınızın uğrayacağı tüm hasar ve kayıpları tek bir poliçeyle teminat altına alır. Üstelik bir hasar neticesinde olası bir iş durması dolayısıyla uğrayabilecek finansal kayıplar da aynı poliçe ile sigortalanabilir.

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında sigortalanabilir cihazların yanı sıra, esasen Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyona gelebilecek ani ve beklenmedik zararları da karşılar.

You are here Hizmetlerimiz İşyeri Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr